تاريخ : | 14:9 | نویسنده : جواد بوجاری

الاوان                                 رنگ ها

 احمر (حمراء ، حُمر)              قرمز

ارزق (زرقاء ، زُرق)             آبی

اسود(سوداء ، سود)                مشکی

اصفر(صفراء ، صُفر)             زرد

برتقالی(برتقالیة)                    نارنجی

وردی(وردیة)                       گلبهی

بنی(بنیة)                            قهوه ای

بیج                                   کرم

رمادی(رمادیة)                      خاکستری

ازرق فاتح                           آبی آسمانی

اخضر غامق                         سبز پررنگ(یشمی)

ارجوانی                             ارغوانی